Menu Sluiten

TBS-klinieken dagen de Staat

Verschillende klinieken waar TBS’ers worden behandeld, dagen de Staat. De klinieken eisen meer geld van de overheid om de behandeling van de patiënten degelijk te kunnen uitvoeren.

De Amsterdamse kliniek Inforsa bijvoorbeeld ondersteunt de eis van de klinieken. Melina Rakic, psychiater van de Amsterdamse instelling, noemde de groep “tijdbommen. Als ze onvolledig behandeld zijn dan keren ze misschien nog gevaarlijker terug dan dat ze zijn geweest.”

Eén van de andere instellingen is Fivoor. Deze instelling biedt behandelingen aan mensen met diverse, veelal psychiatrische, problemen. Fivoor heeft verschillende afdelingen waar mensen met diverse problemen kunnen worden behandeld. In Den Dolder worden delictgevaarlijke mensen behandeld, onder andere om recidive tegen te gaan.

Woordvoerder Cees Siermann van Fivoor noemt de formulering van Rakic ‘wat scherp’, maar noemt de groep wel “heel divers met meer of minder risico’s voor de samenleving.”

“In de zaak tegen het ministerie gaat het over het toenemend risico voor de veiligheid van medewerkers en de samenleving, wanneer forensisch psychiatrische patiënten niet goed behandeld kunnen worden.” zegt Siermann. Als dat gebeurt, dan zal in het aanbod en behandelduur gesneden moeten worden. “Dat wil niemand. Dat willen wij niet omdat we ons werk goed en veilig willen kunnen blijven doen en dat wil de samenleving ook niet.” zegt Siermann.

Fivoor behandelt op jaarbasis ongeveer 150 TBS- patiënten. Maar ze behandelen niet alleen veroordeelden, ook mensen zonder strafblad die wel probleemgedrag vertonen. In totaal gaat het om zo’n 3.300 patiënten bij Fivoor wiens behandeling in het gevaar komt bij een te klein budget. In totaal behandelt de instelling zo’n 9.000 mensen. Fivoor komt dit jaar met een tekort van 10,5 miljoen euro.

“De overheid stelt kaders vast ten aanzien van kwaliteit van zorg en veiligheid waar wij ons aan moeten en willen houden. De eisen die aan ons gesteld worden nemen alleen maar toe. Dat is op zichzelf goed en begrijpelijk, maar niet als tegelijkertijd de tarieven die we ontvangen dalen.” zegt Siermann.

Dat er ook lichtpuntjes zijn, ziet Siermann ook: “De overheid werkt aan een programma om te zorgen voor een verlichting van de administratielasten. Dat juichen we toe en kan zeker helpen zodra dit programma concrete resultaten oplevert voor ons.”

X