Shockschade

Shockschade is de psychische schade als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Het is mogelijk dat de shockschade pas enige tijd na de schokkende gebeurtenis ontstaat, bijvoorbeeld als er achteraf identificatie van overleden slachtoffers moet plaatsvinden.

Shockschade wordt alleen uitgekeerd als er sprake is van drie eisen:

  1. het slachtoffer, diegene die de eis tot vergoeding van de shockschade indient, moet direct betrokken zijn geweest bij het incident, het incident zelf hebben waargenomen, directe gevolgen
  2. diegene die de claim vordert, moet een nauwe affectieve band hebben met het slachtoffer
  3. er moet sprake zijn voor een diagnose

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

X