Menu Sluiten

De ‘blauwe kamer’ van de rechtbank

Vandaag, 01 juli 2022, begint de Utrechtse rechtbank met een zogenaamde ‘blauwe kamer’. Hierin worden zaken behandeld die gerelateerd kunnen worden aan geweld door opsporingsbeambten. Het geweld moet dan wel door die beambten zijn gepleegd tijdens de uitoefening van hun werk.

Het geweld door bijvoorbeeld boa’s of politieagenten, wordt tijdens zittingen in deze kamer onderzocht. Het gaat ook om zaken buiten het arrondissement Midden-Nederland. De zittingen in de blauwe kamer zijn openbaar.

Deze nieuwe kamer heeft te maken met de nieuwe wet- en regelgeving die vandaag ingaat. Er is nu een nieuw strafbaar feit aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd: het ‘schenden van de geweldsinstructie’. Als een agent of boa het echt te gek maakt, een zogenaamd ‘exces’, dan kan de opsporingsbevoegde worden vervolgd voor moord of doodslag. Dat laatste was in de oude wetgeving ook al mogelijk.

X