Affectieschade

Affectieschade is smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze slachtoffers kunnen een schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Dat moet iemand anders, een derde, veroorzaakt hebben. Die persoon is dan aansprakelijk. Vergoeding van affectieschade neemt de pijn van naasten van slachtoffers niet weg en lost het probleem niet op. Maar het biedt wel erkenning, genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Niet iedereen komt in aanmerking voor affectieschade: alleen de partner van het slachtoffer, kinderen en ouders, of mensen die een vergelijkbare relatie hebben (gehad) met het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. De vergoeding van affectieschade is alleen aan de orde als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgehad.

X