Menu Sluiten

Categorie: Vernieling

Zaken het vernielen met geweld en opzet van zaken van anderen dan van de dader(s) betreffende.

X